MUNZUR 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI

MUNZUR 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

MUNZUR 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ ÖZET KİTABI

MUNZUR 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ TAM METİN KİTABI

© 2019 by UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ DERNEĞİ